Mål og fokuspunkter i RBR Syddanmark

Den overordnede styring af den regionale beskæftigelsesindsats sker i et samspil mellem
beskæftigelsesregionen og RBR.

Beskæftigelsesregionen er sekretariat for RBR og udfører alle opgaver i tæt samspil med
RBR.

RBR har 3 hovedopgaver:

  • At overvåge udviklingen på det regionale arbejdsmarked
  • At medvirke til at sikre resultater af indsatsen i jobcentrene
  • At varetage en række tværgående opgaver – opgaver der mest hensigtsmæssigt løses på tværs af jobcentergrænser, f.eks. større virksomhedslukninger, specialist viden i forhold til integration, ligestilling og handicappede mv.

Indenfor disse overordnede rammer vil arbejdsgiverne i arbejdet i RBR især have fokus på:

  • At den regionale overvågning af udviklingen på arbejdsmarkedet giver et realistisk og operationelt grundlag for at sikre virksomhederne den kvalificerede arbejdskraft, de efterspørger på såvel kort som på længere sigt
  • At resultaterne af overvågningen i en realistisk og operationel form kommunikeres til
    de aktører, der har ansvaret for at iværksætte de aktiviteter, som overvågningsresultaterne
    tilsiger.
KONTAKT
Publiceret:
15. oktober 2007
LÆS MERE
RBR - Placering og opgaver, juli 2006RBR - Mål og fokuspunkter, august 2006
LINKS
Beskæftigelsesre-gion Syddanmark