Overvågningen af det regionale arbejdsmarked

RBR har en central rolle i overvågningen af det regionale arbejdsmarked. Den regionale overvågning sker indenfor rammerne af den nationale overvågningsstrategi, som udvikles af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

RBR og beskæftigelsesregionen udarbejder følgende produkter, der belyser udviklingen
i regionen:

  • Arbejdsmarkedsbalancen 1-1½ år og 5 år frem – herunder udpegning af
    flaskehalsområder
  • Beskæftigelsen - historisk, aktuelt og 1-1½ år frem
  • Ledigheden - historisk, aktuelt og 1-1½ år frem
  • Arbejdsstyrken - historisk, aktuelt og 1-1½ år samt 5 år frem
  • Ad hoc analyser