Virksomhederne og AMU - et vigtigt samarbejde, 2004 Vejledningen i PDF-format.

Fælles DA-LO-vejledning om det nye AMU (22 sider).
Resumé Vejledningen indeholder primært en grundig gennemgang af de regler - herunder helt nye bestemmelser - omkring, hvorledes virksomhederne kan få service fra uddannelsesinstitutionerne. Der er nu bedre muligheder for at sammensætte et kursus ud fra virksomhedernes konkrete behov - både indholdsmæssigt og hvad angår tilrettelæggelsesformer (åbent værksted, opdelte kurser, deltid, uden for almindelig arbejdstid m.v.). Nyt er, at medarbejdere med en videregående uddannelse også kan deltage - dog uden godtgørelse. Det er præciseret, hvilke vigtige opgaver og ansvar der er tillagt forskellige organer med partsrepræsentation - efteruddannelsesudvalg, skolebestyrelser og lokale uddannelsesudvalg.

Findes ikke i trykt udgave.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader
KONTAKT
Chefkonsulent
Ann B. Poulsen
33 38 94 15
abp@da.dk
Publiceret:
6. januar 2004
LÆS MERE
Arbejdsmarkeds-uddannelse - Nye vilkår, Flere muligheder, Større effekt, 2004