Reformvilje i åbningstalen

Statsministerens åbningstale slår fast, at tiden er inde til reformer af velfærdsstaten.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen satte i sin tale ved Folketingets åbning fokus på de udfordringer, det danske samfund må tackle for at bevare og udbygge den danske velfærd.

Administrerende direktør Jørn Neergaard Larsen:

”DA er meget enig med statsministeren i, at dansk økonomi er sund og stærk. Netop derfor er det glædeligt, at statsministeren ikke slækker på ambitionerne, men i stedet fastholder ønsket om at skabe et dynamisk velfærdssamfund, der kan begå sig i den internationale konkurrence. Nøglen har politikerne allerede i hånden. Tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet skal bremses, og det skal langt bedre kunne betale sig at arbejde. Det er altafgørende, at reformerne, der kommer, er gennemgribende.

Vi kender udfordringen. Vi ved, at den ikke forsvinder af sig selv. Og jo før vi tackler den, jo bedre udgangspunkt har vi for at sikre os selv, vore børn og vore børnebørn et ligeværdigt og rigt samfund.

Men forudsætningen for rigdom er viden. Derfor er det glædeligt, at statsministeren med sin åbningstale viser vilje til at styrke kvalifikationsniveauet. Folkeskolen skal forandres, og DA vil aktivt deltage i diskussionen om, hvordan vi sikrer eleverne de nødvendige færdigheder for at kunne dygtiggøre sig. DA er også klar til at tage handsken op, når det gælder den nødvendige forbedring og udbygning af vore erhvervsuddannelser. Men vi må advare mod, at man uddanner i blinde. Det handler ikke bare om at oprette praktikpladser. Det skal også være praktikpladser og uddannelsesretninger, der fører til varig beskæftigelse.”

Arbejdsmarked
4. oktober 2005
KONTAKT
LINKS
Statsministerens åbningstale