Fem bud på bedre integration

Bedre danskkundskaber og ungeindsats for alle under 30 år er blandt arbejdsgivernes bud på, hvordan flere indvandrere kan komme i job

LO, DA, KL og regeringen indgik i 2002 en aftale om den såkaldte trappemodel, der via tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og job med løntilskud gradvist indfaser indvandrere på arbejdsmarkedet.

Modellen virker, og det er lykkedes at få mange indvandrere i beskæftigelse i de private virksomheder. Men der kan gøres endnu mere.

Næsten halvdelen af ikke-vestlige indvandrere er i dag uden for arbejdsstyrken. Heraf modtager godt 35.000 kontanthjælp og er ikke arbejdsmarkedsparate eller modtager introduktionsydelse.

Arbejdsgiverne har derfor udarbejdet fem bud på konkrete tiltag, der understøtter trappemodellen og sikrer, at flere indvandrere bliver arbejdsmarkedsparate og dermed har bedre chancer for at komme i job.

1. Nytilkomne skal lære bedre dansk. Kommunerne skal forpligtes til at fortsætte finansieringen af danskundervisningen udover den 3-årige introduktionsperiode og indtil danskeksamen er bestået.

2. Ungeindsats for alle under 30 år. Flere unge indvandrere skal i uddannelse eller job. Kontanthjælpen bør svare til SU-niveau for alle under 30 år, så ingen fastholdes langvarigt i overførselssystemerne.

3. Kommunerne skal tilskyndes økonomisk til, at flere kontanthjælpsmodtagere står til rådighed. Refusionen for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal sættes op til 65 pct., mens den bør sættes ned til 35 pct. for ikke-arbejdsmarkedsparate.

4. Alle arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal registreres som ledige og tilmeldes AF. A) Kommunernes udbetalingssystemer skal indrettes, så det ikke er muligt at udbetale kontanthjælp til arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, hvis de ikke er tilmeldt AF uden gyldig grund. B) Ved forkert visitation skal refusionen af kommunernes kontanthjælpsudgifter fra staten bortfalde.

5. Kommuner og AF skal forpligtes til at tilbyde danskundervisning af modtagere af kontanthjælp/dagpenge med sprogproblemer. For personer med sprogproblemer skal danskundervisning være en del af aktiveringsindsatsen – i kombination med jobrettede og virksomhedsnære tilbud.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Det går fremad med integrationen af indvandrere på det danske arbejdsmarked. Sammenlignet med for 10 år siden er væsentlig flere indvandrere i beskæftigelse og væsentligt færre er arbejdsløse.

Alt for mange indvandrere står dog fortsat helt uden for arbejdsstyrken, hvilket gør det svært for virksomhederne at rekruttere dem til job.

Vi har derfor udarbejdet 5 initiativer som bidrag til, at flere indvandrere kommer ud på arbejdsmarkedet.”

Arbejdsmarked
27. februar 2006
KONTAKT
LÆS MERE
Arbejdsgivernes bud på bedre integration - uddybning