BeskæftigelsesIndikator på DA-området 3. kvartal 2006

  • Aftagende vækst i beskæftigelsen

Beskæftigelsen på DA-området steg 0,7 pct. fra 3. kvartal 2005 til 3. kvartal 2006 ifølge DA’s BeskæftigelsesIndikator.

Inden for bygge- og anlægsvirksomhed er beskæftigelsen øget med 3,0 pct. fra 3. kvartal 2005 til 3. kvartal 2006. Beskæftigelsen inden for serviceprægede erhverv steg 0,8 pct., mens den inden for fremstillingsvirksomhed faldt med 0,2 pct.

Beskæftigelsen regionalt

Regionalt varierer udviklingen i beskæftigelsen, jf. tabellen i læs mere boksen. I Hovedstadsregionen steg beskæftigelsen med 1,2 pct. fra 3. kvartal 2005 til 3. kvartal 2006. I Danmark Midt, der omfatter Århus, Vejle og Fyns amter, er beskæftigelsen steget 0,2 pct. fra 3. kvartal 2005 til 3. kvartal 2006. Danmark Vest, som dækker de øvrige jyske amter, har i samme periode haft en vækst i beskæftigelsen på 0,7 pct, mens den er øget med 0,5 pct. i Danmark Øst.

I tabellerne i læs mere boksen er BeskæftigelsesIndikatoren opdelt på de tre hovedbrancher samt på amter og regioner.

Om BeskæftigelsesIndikatoren

BeskæftigelsesIndikatoren giver en tidlig indikation af udviklingen i beskæftigelsen på DA-området hvert kvartal opdelt på regioner, amter og brancher.

Kun virksomheder, der indgår i KonjunkturStatistikken for både 3. kvartal 2005 og 3. kvartal 2006, er med i BeskæftigelsesIndikatoren. Indikatorens metode er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
22. november 2006
LÆS MERE
Printvenlig Statistik-NytTabel