Løn- og Personaleadministration Håndbogen 2014

Den daglige løn- og personaleadministration kræver overblik og viden. Håndbogen er et værdifuldt opslagsværk for de medarbejdere, der netop har brug for overblikket over de regler og love, der påvirker den daglige løn- og personaleadministration. Bogen angiver, om der er tale om en lov eller en overenskomstbestemmelse, som kun gælder for de overenskomstansatte medarbejdere.

Det er ikke muligt at finde svar på alle løn- og personalespørgsmål på en enkelt hjemmeside. Det unikke ved håndbogen er, at den samler alt relevant information om et konkret emne, uanset hvilke regelsæt der er i spil. Bogen er opdelt i tre hovedafsnit: Ansættelse, Forhold for ansatte og Fratrædelse. Den er forsynet med margennoter og indeholder et veludbygget stikordsregister. Relevante blanketter og eksempler er medtaget som bilag – alt sammen for at gøre bogen til et praktisk redskab i hverdagen.

Årets udgave indeholder som noget nyt et afsnit om elever, og sætter atter fokus på forhold ved ansættelse af udlændinge, et område som flere og flere virksomheder kommer i berøring med. For at lette den daglige kontakt med udenlandske medarbejdere indeholder bogen et udvalg af kendte danske ord og begreber inden for løn- og personaleadministration oversat til engelsk. Igen i år er der fokus på elektroniske indberetninger – bl.a. nye og fremtidige ordninger inden for feriekort- og feriekontosystemet, der vil være fuldt udviklet i 2015.

Forfatteren – Anne-Lise Heidelberg – har mange års erfaring som ansvarlig for løn- og personaleadministration og som chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening, hvor lettelse af virksomhedens administrative byrder er et fokusområde for arbejdsgiverorganisationerne.

644 sider

442,50 kr. + moms og ekspeditionsgebyr for medlemmer

590,00 kr. + moms og ekspeditionsgebyr for ikke-medlemmer

KONTAKT
Publiceret:
13. juni 2014
LÆS MERE
Personaleju­ra-Håndbogen 2014KORT OM Personaleo­m-kostninger 2014Ferieloven, 19. udgaveSygedagpengeloven, 3. udgave
LINKS
Bestil håndbogenDA Forlag