Vækst og uddannelse i centrum

Statsministeren sætter stærk vækstdagsorden og lover helt ny kurs over for unge, der er droppet ud.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen satte vækst og velstand som det overordnede mål i sin første åbningsredegørelse. Vejen til at løse udfordringerne er at vi ”erobrer væksten tilbage”, sagde statsministeren. Det kræver, ifølge statsministeren, at ”vi tør sætte os modige mål”, og at vi ”vejer egne og andres forslag på en international vægt”.

Statsministeren annoncerede en helt ny kurs over for de unge under 18 år, der hverken er i gang med en uddannelse eller et erhvervsarbejde.

Han vil starte et 360 graders eftersyn af folkeskolen, så unge ikke forlader folkeskolen uden forudsætninger til at gå videre i uddannelsessystemet.

Statsministerens fire veje til at få væksten tilbage i kølvandet på krisen, så vi kan udbygge vores velstand, er i overskriftform:

  • Ansvarlig økonomisk politik
  • Satsnings på viden og uddannelse
  • Innovation
  • Grøn vækst

Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Det er befriende klart, at statsministeren så tydeligt siger, at uden vækst får vi ingen velstand, og uden velstand har vi intet velfærdssamfund.

Det globale konkurrencesamfund der toner frem på den anden side af krisen, kræver en stærk fokusering på uddannelse og kompetencer. Vi er derfor helt enige i nødvendigheden af at gennemanalysere folkeskolen, så vi går fra at have verdens dyreste folkeskole til at have verdens bedste folkeskole.

Vi er også helt enige i, at vi må tage skeen i den anden hånd i forhold til de unge under 18, der er droppet ud af alt. Med de krav som møder fremtidens medarbejdere, svigter vi de unge, hvis vi bare lader dem dalre rundt.

Men væksten sikres ikke kun af kompetencer. Vi skal også have mange flere ud på arbejdsmarkedet – ellers kan den private produktion ikke levere den velstand, vi har brug for. Derfor havde vi gerne set, at statsministeren også på det punkt havde en plan. Vi havde gerne set en plan for, hvordan vi kan undgå, at den offentlige sektor sætter sig på langt hovedparten af de nyuddannede i de næste ti år, og vi havde gerne set en kraftigere betoning af, at Danmark skal være et mere attraktivt land for den veluddannede arbejdskraft”.

Uddannelse
6. oktober 2009
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LINKS
Statsministerens åbningsre­degørelse