Arbejdsmarkedsrapport 2012

Rapporten i PDF-format [PDF]

Indhold

Sammenfatning i PDF-format [PDF]

Kap. 1: Fem nordeuropæiske lande – ligheder og forskelle [PDF]

Kap. 2: Løn og konkurrenceevne [PDF]

Kap. 3: Offentligt forsørgede i de fem lande [PDF]

Kap. 4: Arbejdsløshedsforsikrede ledige [PDF]

Kap. 5: Social hjælp [PDF]

Kap. 6: Helbredsbetingede ydelser [PDF]

Kap. 7: Arbejdsmarkedet i tal [PDF]

Litteraturliste [PDF]

Resumé

Den største udfordring de kommende år er at få skabt private arbejdspladser og økonomisk vækst i Danmark, samtidig med at Danmarks økonomiske troværdighed bliver fastholdt.

Danske virksomheder er hver dag i skarp international konkurrence. En konkurrence, der ikke alene kommer fra for eksempel Kina og Indien, men i høj grad også de nærmeste lande, som Sverige, Tyskland, Holland og Storbritannien.

De fire lande har siden midten af 1990’erne været bedre til at skabe job og vækst, og de er kommet bedre gennem krisen end Danmark.

En væsentlig grund er, at Sverige, Tyskland, Holland og Storbritannien alle har gennemført mere markante reformer af blandt andet de offentlige forsørgelsesordninger. Der er således markant færre offentligt forsørgede i disse fire lande, end der er i Danmark.

Havde Danmark samme andel af offentligt forsørgede som Sverige, så ville 270.000 færre personer modtage offentlige ydelser, og udgifterne ville hvert år være næsten 50 mia. kr. lavere.

Arbejdsmarkedsrapport 2012 sætter fokus på betydningen af Danmarks forringede konkurrenceevne og analyserer, hvordan landene omkring Danmark gennem en årrække har gennemført omfattende reformer af de offentlige forsørgelsesordninger. Reformer, der har skabt arbejdspladser og større velstand for borgerne i de fire lande.

Der er også gennemført reformer i Danmark i de senere år, men ikke i tilstrækkeligt omfang. Det er nødvendigt – men bestemt også muligt – at gennemføre omfattende reformer, så Danmark kommer til at klare sig bedre i den internationale konkurrence.

Rapporten kan bestilles hos DA Forlag. Prisen for ikke-medlemmer er 152 kr. ekskl. ekspedition, porto og moms.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
Publiceret:
3. februar 2013