Nyheder og analyser

Dansk Arbejdsgiverforening udgiver en række informationsprodukter, det er muligt at abonnere på

Pressen Skriver resumerer dagbladenes nyheder om arbejdsmarkedspolitik. Pressen Skriver udsendes på alle ugens dage.

Agenda udkommer 1 – 2 gange om ugen. I korte analytiske artikler dokumenterer nyhedsbrevet tendenser på arbejdsmarkedet.

DA Opinion gør kort rede for DA’s holdning og faktuelle hovedtræk ved væsentlige begivenheder for arbejdsmarked, arbejdsmiljø og uddannelse.

DA's arbejdsmarkedsrapporter udkommer en gang om året med veldokumenterede analyser af væsentlige udfordringer for det danske arbejdsmarked.

Statistik-Nyt informerer om de seneste hovedresultater fra DA Statistik. Der udarbejdes statistik om løn, personalesammensætning, fravær og arbejdsulykker. Endvidere offentliggøres en kvartalsvis indikator for beskæftigelsesudviklingen.

Debatindlæg og høringssvar på vegne af DA er ligeledes tilgængelige – dog uden abonnementsordning.