KonfliktStatistik 4. kvartal 2017

  • Overenskomståret 2017 blandt de laveste i konfliktomfang

I 2017 var der 416 overenskomststridige arbejdsstandsninger, som resulterede i 26.121 tabte arbejdsdage, jf. tabellen i Læs mere boksen. For et overenskomstår er det lavt historisk set. Kun i 3 af de seneste 12 overenskomstår har konfliktomfanget ligget lavere end i 2017, jf. figur 1.

I 4. kvartal 2017 var der 36 overenskomststridige arbejdsstandsninger, der resulterede i 4.775 tabte arbejdsdage. Arbejdsstandsningerne involverede i gennemsnit 67,2 personer og var af 1,6 dags varighed. Der var ni arbejdsstandsninger med baggrund i lønspørgsmål i 4. kvartal 2017. De resulterede i 2.030 tabte arbejdsdage, omfattede i gennemsnit 81,1 personer og var af 1,7 dags varighed, jf. tabellen i Læs mere boksen.

Metode

På overenskomstområdet kan arbejdet som udgangspunkt ikke nedlægges, så længe overenskomsten løber.

KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsstandsninger inden for DA-området. Arbejdsstandsningerne opgøres pr. arbejdssted.

Statistikken bygger på indberetninger om arbejdsstandsninger med oplysninger om årsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsstandsningen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsstandsninger og varigheden heraf. Desuden er det muligt at beregne antallet af tabte arbejdsdage.

Antal arbejdsstandsninger i kvartalerne kan ikke summeres til året, da samme arbejdsstandsning enkelte steder er genoptaget i det efterfølgende kvartal og derfor optræder i begge kvartaler.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonfliktStatistik 4. kvartal 2017 indeholder yderligere oplysninger om overenskomststridige arbejdsstandsninger og udkommer dags dato.

Virksomheder, der er medlem af en af DA's medlemsorganisationer, kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation.

KONTAKT
Viceadministrerende direktør
Pernille Knudsen
33 38 92 82
pkn@da.dk
Publiceret:
7. marts 2018
LÆS MERE
Printvenlig versionTabel