Barsel

Der er 6 dokument(er)
   DA Opinion (2)
   Høringssvar (3)
   Netsteder (1)
Efter dato

DA OpinionTil top
Fornuftig beslutning om barselsfond for selvstændige
09.06.2011, DA Opinion
Åbningstale peger fremad
05.10.2004, DA Opinion

HøringssvarTil top
Høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af barselsloven (konsekvens for arbejdsgivers ret til refusion ved for sen anmeldelse af graviditetsbetinge
30.09.2016, Høringssvar
Høring vedr. ny bekendtgørelse om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion af syge- og barselsdagpenge
02.11.2012, Høringssvar
Høring om forsøg med mindre intensiv indsats for personer på vej i job, på barsel m.v.
04.07.2011, Høringssvar

NetstederTil top
DA-Barsel
23.05.2005, Netsteder