Ansættelsesregler

Nyt om Ansættelsesregler fra de seneste 3 måneder.

Høringssvar over udkast til lovforslag om ansættelsesklausuler
07.04.2015, Høringssvar
Høringssvar over lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet
07.04.2015, Høringssvar
Kort om Funktionærloven, 17. udgave
20.03.2015, Køb fra DA Forlag
PersonalejuraHåndbogen 2015
04.03.2015, Køb fra DA Forlag
Kort om Personaleomkostninger 2015
02.02.2015, Køb fra DA Forlag