Ansættelsesregler

Nyt om Ansættelsesregler fra de seneste 3 måneder.

Høring over udkast til ændring af funktionærloven - Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse
30.10.2014, Høringssvar
Høring over forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
15.10.2014, Høringssvar
Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (ophævelse af 70 års-grænse)
15.10.2014, Høringssvar
Kort om Opsigelse, 1. udgave
17.09.2014, Køb fra DA Forlag