Ansættelsesregler

Nyt om Ansættelsesregler fra de seneste 3 måneder.

Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af udstationeringsloven (fordobling af bødeniveau ved gentagen overtrædelse af anmeldelsespligten i RUT)
17.12.2014, Høringssvar
Høring over udkast til ændring af funktionærloven - Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse
30.10.2014, Høringssvar
Høring over forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
15.10.2014, Høringssvar
Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (ophævelse af 70 års-grænse)
15.10.2014, Høringssvar