Ansættelsesregler

Nyt om Ansættelsesregler fra de seneste 3 måneder.

Kønsopdelt lønstatistik er bureaukrati
12.03.2014, DA Opinion
PersonalejuraHåndbogen 2014
03.03.2014, Køb fra DA Forlag
KORT OM Personaleomkostninger 2014
05.02.2014, Køb fra DA Forlag
Høring over beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til FN's konvention om rettigheder for personer med handica
21.01.2014, Høringssvar
Højesteretsdom giver umulig retsstilling
17.01.2014, DA Opinion