Ansættelsesregler

Nyt om Ansættelsesregler fra de seneste 3 måneder.

PersonalejuraHåndbogen 2015
04.03.2015, Køb fra DA Forlag
Kort om Personaleomkostninger 2015
02.02.2015, Køb fra DA Forlag
Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af udstationeringsloven (fordobling af bødeniveau ved gentagen overtrædelse af anmeldelsespligten i RUT)
17.12.2014, Høringssvar