Ansættelsesregler

Nyt om Ansættelsesregler fra de seneste 3 måneder.

Kort om Funktionærloven, 17. udgave
20.03.2015, Køb fra DA Forlag
PersonalejuraHåndbogen 2015
04.03.2015, Køb fra DA Forlag
Kort om Personaleomkostninger 2015
02.02.2015, Køb fra DA Forlag