Ansættelsesregler

Nyt om Ansættelsesregler fra de seneste 3 måneder.

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge (udmøntning af hjemmel i L 4 om ændring af barselsloven)
24.11.2016, Høringssvar
Høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af barselsloven (konsekvens for arbejdsgivers ret til refusion ved for sen anmeldelse af graviditetsbetinge
30.09.2016, Høringssvar