Ansættelsesregler

Nyt om Ansættelsesregler fra de seneste 3 måneder.

Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af udstationeringsloven (fordobling af bødeniveau ved gentagen overtrædelse af anmeldelsespligten i RUT)
17.12.2014, Høringssvar
Høring over udkast til ændring af funktionærloven - Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse
30.10.2014, Høringssvar