Ansættelsesregler

Nyt om Ansættelsesregler fra de seneste 3 måneder.

Høringssvar vedrørende EU-Kommissionens henstilling om styrkelse af princippet om ligeløn til mænd og kvinder gennem åbenhed (2014/124/EU)
26.01.2016, Høringssvar
Virksomhederne har stort socialt engagement
17.12.2015, DA Opinion
Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (kønsopdelt lønstatistik)
16.11.2015, Høringssvar