Ansættelse

Der er 13 dokument(er)
   DA Opinion (5)
   Høringssvar (8)
Efter dato

DA OpinionTil top
Modernisering af de statslige regler om arbejdsklausuler løser ikke opgaven
13.06.2014, DA Opinion
S fremlægger fempunktsplan mod ulovlig arbejdskraft
21.08.2013, DA Opinion
HK tager fejl: Vikarer bliver ikke funktionærer
23.10.2008, DA Opinion
Ny - og bedre - Østaftale
05.04.2006, DA Opinion
Ændring af arbejdstidsdirektivet
22.09.2004, DA Opinion

HøringssvarTil top
Direktivforslag om foranstaltninger til fremme af arbejdstagers udøvelse af deres ret til fri bevægelighed (KOM(2013) 236)
23.05.2013, Høringssvar
Høring vedr. lovudkast angående forslag til lov om ændring af lov om røgfri miljøer
02.05.2012, Høringssvar
Høring om udkast til forslag til direktiv om håndhævelse af udstationeringsdirektivet
19.04.2012, Høringssvar
Høring om udkast til forslag til forordning om konfliktret
19.04.2012, Høringssvar
Kommissionens rapport "Minimizing regulatory burdens for SME´s"
20.12.2011, Høringssvar
Viser seneste 5 af 8 Høringssvar.Vis alle