Beskyttelse af personaleoplysninger

Der er 4 dokument(er)
   DA Opinion (1)
   Høringssvar (3)
Efter dato

DA OpinionTil top
Nej til EU-forhandling om databeskyttelse
13.01.2003, DA Opinion

HøringssvarTil top
Forslag til generel forordning om databeskyttelse - Kom (2012) 11
23.05.2013, Høringssvar
Høring om udkast til forslag om ændring af retsplejeloven, lov om forbud mod tv-overvågning og lov om luftfart
27.03.2006, Høringssvar
Vejledning om mulighederne for at dokumentere medarbejderes etniske sammensætning
29.08.2003, Høringssvar