Funktionærer

Der er 8 dokument(er)
   Debatindlæg (1)
   Høringssvar (7)
Efter dato

DebatindlægTil top
Fejl om barns første sygedag
10.04.2003, Debatindlæg

HøringssvarTil top
Høring over udkast til ændring af funktionærloven - Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse
30.10.2014, Høringssvar
Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af funktionærloven
09.10.2007, Høringssvar
Høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. og udkast til lov om ændring af lov om retsforho
11.10.2004, Høringssvar
Forslag til lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Ophævelse af revisionsbestemmelse)
27.09.2004, Høringssvar
Høring om forslag til lov om brug af aktieoptioner m.v. i ansættelsesforhold og forslag til ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer
15.12.2003, Høringssvar
Viser seneste 5 af 7 Høringssvar.Vis alle