Deltid

Der er 6 dokument(er)
   Aftaler (2)
   DA Opinion (1)
   Høringssvar (1)
   Rapporter og analyser (2)
Efter dato

AftalerTil top
LH - DA: Aftale om implementering af direktivet om deltidsaftale
20.01.2001, Aftaler
DA - LO: Aftale om implementering af direktivet om deltidsarbejde
09.01.2001, Aftaler

DA OpinionTil top
Arbejdsgivers ret til deltidsvarsling fastslået
16.05.2006, DA Opinion

HøringssvarTil top
Udkast til lovforslag om tidsbegrænset ansættelse samt lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (sag 6250-0004)
06.01.2003, Høringssvar

Rapporter og analyserTil top
Forskellige ansættelsesformer
01.08.2013, Rapporter og analyser
ArbejdsMarkedsRapport 1999
01.06.1999, Rapporter og analyser