Afskedigelse

Der er 7 dokument(er)
   DA Opinion (3)
   Høringssvar (4)
Efter dato

DA OpinionTil top
Få eksempler på forskelsbehandling
11.08.2011, DA Opinion
Overreaktion på sms-opsigelser
23.04.2010, DA Opinion
Regeringen vil lovgive med tilbagevirkende kraft
12.10.2006, DA Opinion

HøringssvarTil top
SMS-opsigelser
17.09.2010, Høringssvar
Høring angående sager om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel
01.09.2009, Høringssvar
Høringssvar vedrørende udkast til ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejds-markedet m.v.
12.10.2006, Høringssvar
Høring om forslag til lov om ændring af lov om beskyttlse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold
23.02.2006, Høringssvar