Barselsregler

Der er 20 dokument(er)
   Aftaler (1)
   DA Opinion (7)
   Debatindlæg (1)
   Høringssvar (10)
   Netsteder (1)
Efter dato

AftalerTil top
DA - LO: Aftale om implementering af direktiv om forældreorlov
03.06.1999, Aftaler

DA OpinionTil top
Orlov til far er et spørgsmål om kultur
03.11.2017, DA Opinion
Fornuftig beslutning om barselsfond for selvstændige
09.06.2011, DA Opinion
Familier og virksomheder finder balancen
09.05.2007, DA Opinion
Politikerne må gøre arbejdet om
07.05.2007, DA Opinion
Faglig voldgiftsafgørelse - Fuld løn under barsel iht. overenskomsten
15.01.2004, DA Opinion
Viser seneste 5 af 7 DA Opinion.Vis alle 

DebatindlægTil top
Fejl om barns første sygedag
10.04.2003, Debatindlæg

HøringssvarTil top
Høringssvar om forslag til lov om ændring af barselsloven og lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked samt supplerende høring om ændring af sygedagp
12.12.2016, Høringssvar
Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge (udmøntning af hjemmel i L 4 om ændring af barselsloven)
24.11.2016, Høringssvar
Høringssvar om udkast til forslag til lov om ændring af barselsloven (konsekvens for arbejdsgivers ret til refusion ved for sen anmeldelse af graviditetsbetinge
30.09.2016, Høringssvar
Bemærkninger til "Notat vedrørende implementering af det reviderede forældreorlovsdirektiv"
18.03.2011, Høringssvar
Høring angående sager om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel
01.09.2009, Høringssvar
Viser seneste 5 af 10 Høringssvar.Vis alle 

NetstederTil top
DA-Barsel
23.05.2005, Netsteder