Sygdom

Der er 11 dokument(er)
   DA Opinion (5)
   Høringssvar (5)
   Rapporter og analyser (1)
Efter dato

DA OpinionTil top
Arbejdsgivere og lønmodtagere betaler lige meget
07.03.2011, DA Opinion
Standardrekvisition skal hjælpe læger
09.03.2010, DA Opinion
Reglerne er klare, HK
23.09.2009, DA Opinion
Rygepolitik bliver obligatorisk på private arbejdspladser
28.03.2006, DA Opinion
Ikke regres for sygedagpenge
27.01.2004, DA Opinion

HøringssvarTil top
Høringssvar om forslag til lov om ændring af barselsloven og lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked samt supplerende høring om ændring af sygedagp
12.12.2016, Høringssvar
Høring over beslutningsforslag om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til FN's konvention om rettigheder for personer med handica
21.01.2014, Høringssvar
Force majeure - forslaget om lov om lønmodtageres ret til fravær fra ar-bejde af særlige familiemæssige årsager til høring
12.12.2005, Høringssvar
Høring om forslag til lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, lov om arbejdsskade og lov om retssikkerhed og administration på det sociale om
19.10.2004, Høringssvar
Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel (Optjening af ferieydelse under barselsorlov)
01.10.2003, Høringssvar

Rapporter og analyserTil top
ArbejdsMarkedsRapport 2002: Sygefravær
21.08.2002, Rapporter og analyser