Arbejdsmiljø

Nyt om Arbejdsmiljø fra de seneste 3 måneder.

Høringssvar om udkast til lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik (Arbejdsgivers ret til indsigt i helbredsmæssige og lægelig
03.09.2018, Høringssvar
AMO-uddannelsen scorer topkarakter
14.08.2018, DA Opinion
Gode perspektiver i regeringens stresspanel
28.06.2018, DA Opinion
LINKS
Arbejdsmiljøkurser