Erhvervssygdomme

Der er 4 dokument(er)
   DA Opinion (2)
   Høringssvar (2)
Efter dato

DA OpinionTil top
Afskaf arbejdsskadeafgiften
12.03.2014, DA Opinion
Mere forenklet sikring af erhvervssygdomme
11.12.2006, DA Opinion

HøringssvarTil top
Høring om forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Forældelse af krav på erstatning for erhvervssygdom, indførelse af bødeforlæg og tekniske æn
17.01.2012, Høringssvar
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forældelsesloven (Forældelse af fordringer på erstatning eller godtgørelse i anledning af en erhvervssygdom
18.02.2011, Høringssvar