Arbejdsskadeloven

Der er 7 dokument(er)
   DA Opinion (3)
   Debatindlæg (1)
   Høringssvar (3)
Efter dato

DA OpinionTil top
Afskaf arbejdsskadeafgiften
12.03.2014, DA Opinion
Tvivlsomt forslag til arbejdsskadereform
14.03.2003, DA Opinion
Ulykkesbegrebet udvides
10.09.2002, DA Opinion

DebatindlægTil top
Vi ønsker ikke medarbejderne straffet
25.10.2004, Debatindlæg

HøringssvarTil top
Høring om forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Forældelse af krav på erstatning for erhvervssygdom, indførelse af bødeforlæg og tekniske æn
17.01.2012, Høringssvar
Høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.
14.10.2005, Høringssvar
Lovforslag til arbejdsskadereform
22.04.2003, Høringssvar