Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES)

Der er 6 dokument(er)
   DA Opinion (3)
   Høringssvar (3)
Efter dato

DA OpinionTil top
Afskaf arbejdsskadeafgiften
12.03.2014, DA Opinion
Mere forenklet sikring af erhvervssygdomme
11.12.2006, DA Opinion
Tvivlsomt forslag til arbejdsskadereform
14.03.2003, DA Opinion

HøringssvarTil top
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forældelsesloven (Forældelse af fordringer på erstatning eller godtgørelse i anledning af en erhvervssygdom
18.02.2011, Høringssvar
Høring vedrørende forslag til nye danske standardgrupperinger baseret på DB07
15.12.2006, Høringssvar
Høringssvar til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion (Fællesopkrævning af arbejdsgiverbidrag m.v.)
03.10.2006, Høringssvar