Kemisk arbejdsmiljø

Der er 6 dokument(er)
   DA Opinion (2)
   Høringssvar (4)
Efter dato

DA OpinionTil top
Regeringen på kollisionskurs med EU
17.12.2008, DA Opinion
AMI-rapport bliver tolket forkert
01.11.2002, DA Opinion

HøringssvarTil top
Hearing Statement on Chemicals
18.06.2014, Høringssvar
Høring vedrørende konsekvensændring af Arbejdstilsynets risikobekendtgørelse - SEVESO III (svær fuelolie)
30.01.2014, Høringssvar
Ny EU kemikalieregulering - REACH
28.11.2003, Høringssvar
Høring af regeringens forslag til strategien "Miljø og sundhed hænger sammen. Strategi og handlingsplan for at beskytte befolkningens sundhed mod miljøfaktorer"
07.05.2003, Høringssvar