Flexicurity

Ordet er en sammentrækning af ’flexibility’ og ’security’. Begrebet blev oprindeligt brugt som en betegnelse for indretningen af det danske arbejdsmarked, men er i de seneste år også blevet anvendt mere generelt.

Flexicurity er karakteriseret ved en fleksibel regulering af arbejdsmarkedet med hensyn til opsigelsesvarsler og arbejdstidens tilrettelæggelse ved et udviklet socialt sikringssystem og ved en aktiv beskæftigelsespolitik, der tilsammen skal sikre en stor og velkvalificeret arbejdsstyrke.

I EU og i en række medlemsstater er der stor interesse for indretningen af det danske arbejdsmarked i forbindelse med de arbejdsmarkedsreformer, der er en del af reformen af den europæiske sociale model.

DA mener, at det fleksible danske arbejdsmarked er en væsentlig grund til, at Danmark i dag er bedre rustet end mange andre lande til mødet med globaliseringen og de demografiske udfordringer.

Der er 11 dokument(er)
   DA Opinion (4)
   Debatindlæg (2)
   Høringssvar (3)
   Rapporter og analyser (2)
Efter dato

DA OpinionTil top
Kommissionen satser på flexicurity
02.07.2008, DA Opinion
Modernisering af ansættelsesretten i EU
22.11.2006, DA Opinion
A-kasser bør ikke have to kasketter
05.05.2006, DA Opinion
Europa-parlamentets forslag til ændringer i arbejdstidsdirektivet trækker i den forkerte retning
10.05.2005, DA Opinion

DebatindlægTil top
Solidariteten burde række til velfærdsreformer
24.05.2006, Debatindlæg
Flexicurity - mennesker skal udvikles gennem jobbene
14.02.2006, Debatindlæg

HøringssvarTil top
en europæisk søjle for sociale rettigheder
05.01.2017, Høringssvar
Bemærkninger til de sager, der skal behandles på rådsmødet den 24.-25. juli 2008
09.07.2008, Høringssvar
Grønbog: Modernisering af "arbejdsretten" m.v.
03.01.2007, Høringssvar

Rapporter og analyserTil top
Dansk Arbejdsgiverforenings bud på fremtidens EU
06.10.2017, Rapporter og analyser
Flexicurity i Danmark
05.12.2007, Rapporter og analyser
LÆS MERE
Flexicurity Diagrams