Indvandring/integration

Der er 9 dokument(er)
   DA Opinion (3)
   Høringssvar (5)
   Rapporter og analyser (1)
Efter dato

DA OpinionTil top
Vejen frem er en dansk uddannelse
13.12.2007, DA Opinion
Opbakning til aftale om nye EU-borgeres adgang til det danske arbejdsmarked
03.12.2003, DA Opinion
Gode karakterer til dansk fleksibilitet
26.11.2003, DA Opinion

HøringssvarTil top
Høringssvar på ændringsforslag til "Udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik"
22.11.2006, Høringssvar
Høring af forslag om Ændring af Udlændingeloven
11.05.2006, Høringssvar
Høring om videreførelse af Østaftalen
07.02.2006, Høringssvar
Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om friskoler og private grundskoler (obligatorisk sprogstimulering)
07.04.2004, Høringssvar
Ændring af lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.
07.10.2002, Høringssvar

Rapporter og analyserTil top
Dansk Arbejdsgiverforenings bud på fremtidens EU
06.10.2017, Rapporter og analyser