Salg af statistik

DA Statistik udgiver et nyhedsbrev og en mere uddybende publikation om forskellige emner inden for løn- og personalestatistik. Statistikkerne udkommer enten en gang om året eller kvartalsvis. Nyhedsbrevene er frit tilgængelige på denne hjemmeside, og udgivelsesdatoer for de forskellige statistikker kan se i publiceringsplanen i Læs mere boksen til højre. Publikationerne derimod kan købes via henvendelse til DA Statistik på salg@da.dk. Priserne kan ses i Læs mere boksen til højre. Virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverorganisation i DA-fællesskabet, bør rette direkte henvendelse til denne organisation for gratis adgang til og information om statistikkerne.

StrukturStatistik udkommer hvert år i juni.

KonjunkturStatistik udkommer kvartalsvis. Statistikken for 1. kvartal udkommer primo juni, 2. kvartal medio august, 3. kvartal medio november og 4. kvartal udkommer medio februar.

International Lønstatistik udkommer kvartalsvis. Statistikken for 1. kvartal udkommer primo juni, 2. kvartal ultimo august, 3. kvartal ultimo november og 4. kvartal udkommer medio februar.

KonfliktStatistik udkommer kvartalsvis. Statistikken for 1. kvartal udkommer primo juni, 2. kvartal primo september, 3. kvartal primo december og 4. kvartal udkommer primo marts.

FraværsStatistik udkommer hvert år i september.

ArbejdsulykkesStatistik udkommer hvert år i september.

PersonaleomsætningsStatistik udkommer hvert år i juni.

NetStat opdateres flere gange årligt. Lønstatistikken opdateres med nye årstal ultimo juni. 1. kvartal opdateres ligeledes ultimo juni, mens 2. kvartal opdateres ultimo august, 3. kvartal opdateres ultimo november og 4. kvartal opdateres ultimo februar. Fraværsstatistik ultimo september.

KONTAKT
Statistisk konsulent
Villy Jensen
33 38 92 26
vij@da.dk
Publiceret:
23. juni 2016
LÆS MERE
Prisblad