StrukturStatistik

StrukturStatistikken er en årlig statistik, som indeholder detaljerede oplysninger om løn- og omkostningsniveauer. Informationerne er inddelt efter arbejdsfunktion, uddannelse, geografi og branche. Virksomhedens samlede medarbejderomkostninger er opdelt i genetillæg, øvrige medarbejderomkostninger og lønmodtagerens fortjeneste, som bl.a. består af pension, løn under sygdom, ferie- og SH-betalinger. Statistikken er baseret på en totaltælling for DA-området, hvor datagrundlaget er digitale indberetninger fra de administrative lønsystemer.

StrukturStatistikken udkommer hvert år i juni og kan købes for 325 kr. Prisen er ekskl. ekspeditionsgebyr, moms og porto. Hvis statistikken købes i abonnement, kan ekspeditionsgebyr på p.t. 25 kr. spares. For køb eller yderligere information kontakt DA Statistik på salg@da.dk.

Virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverorganisation i DA-fællesskabet, bør rette direkte henvendelse til denne organisation for adgang til og information om statistikkerne.