KonjunkturStatistik

KonjunkturStatistikken viser ændringen i lønmodtagernes fortjeneste og virksomhedernes medarbejderomkostninger i forhold til samme kvartal året før. Opgørelsen af lønudviklingen sker på branche-, vilkårs-, hovedarbejdsfunktions- og regionsniveau. I tillæg til lønudviklingen findes der i publikationen også en opgørelse af de enkelte løndele bidrag til stigningstakten. Eksempelvis genebetalinger, personalegoder og pension.

KonjunkturStatistikken udkommer 4 gange årligt og kan købes for 95 kr. pr. kvartal. Prisen er ekskl. Ekspeditionsgebyr, moms og porto. Såfremt statistikkerne købes i abonnement, kan der opnås en rabat svarende til ekspeditionsgebyret pr. publikation. For yderligere information kontakt DA Statistik på salg@da.dk.

Virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverorganisation i DA-fællesskabet, bør rette direkte henvendelse til denne organisation for adgang til, og informationer om, statistikkerne.