International Lønstatistik

International Lønstatistik er en kvartalsvis publikation med lønoplysninger for Danmark og 13 af Danmarks samhandelslande. Det drejer sig om Tyskland, Storbritannien, Sverige, USA, Frankrig, Holland, Italien, Belgien, Japan, Norge, Polen, Spanien og Finland. Statistikken belyser den kvartalsvise lønudvikling i landene hver for sig og sammenvejet i et samlet tal for udlandet for hver af de tre hovedbrancher; fremstillingsvirksomhed, bygge- og anlægsvirksomhed og handel. Udover den kvartalsvise opgørelse af lønudviklingen indeholder publikationen også årlige opgørelser af udviklingen i medarbejderomkostninger, samt aktuelle niveautal for hhv. medarbejderomkostninger og ILO-fortjeneste opgjort i national valuta og i danske kroner – ligeledes opgjort for de tre hovedbrancher.

International Lønstatistik udkommer kvartalsvist. Statistikken for 1. kvartal udkommer primo juni, 2. kvartal ultimo august, 3. kvartal ultimo november og 4. kvartal udkommer medio februar. Den kan købes for 95 kr. per kvartal. Prisen er ekskl. ekspeditionsgebyr, moms og porto. Hvis statistikken købes i abonnement, kan ekspeditionsgebyr på p.t. 25 kr. spares. For køb eller yderligere information kontakt DA Statistik på salg@da.dk.

Virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverorganisation i DA-fællesskabet, bør rette direkte henvendelse til denne organisation for adgang til og information om statistikkerne.