KonfliktStatistik

KonfliktStatistikken belyser omfanget af overenskomststridige arbejdsnedlæggelser på DA-området. Statistikken er baseret på indberetninger om arbejdsnedlæggelser med oplysninger om bl.a. konfliktårsag, antal deltagende lønmodtagere og tidspunkt for påbegyndelse og ophør af arbejdsnedlæggelsen. På baggrund af indberetningerne opgøres antallet af arbejdsnedlæggelser og varigheden heraf. Desuden beregnes antallet af tabte arbejdsdage som mål for konfliktomfanget.

KonfliktStatistikken udkommer 4 gange årligt og kan købes for 95 kr. pr. kvartal. Prisen er ekskl. Ekspeditionsgebyr, moms og porto. Såfremt statistikkerne købes i abonnement, kan der opnås en rabat svarende til ekspeditionsgebyret pr. publikation. For yderligere information kontakt DA Statistik på salg@da.dk.

Virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverorganisation i DA-fællesskabet, bør rette direkte henvendelse til denne organisation for adgang til, og informationer om, statistikkerne.