FraværsStatistik

FraværsStatistikken er en årlig publikation som belyser fravær fra arbejde som følge af egen sygdom, børns sygdom, arbejdsulykker, barsel mv. samt andet fravær opgjort hver for sig og samlet. Fraværet præsenteres som procentvis fravær af den mulige arbejdstid og fordeles på arbejdere og funktionærer, køn, alder, hovedarbejdsfunktioner, detaljerede brancher og fem regioner. Derudover præsenteres fraværet opgjort som fraværsdage pr. beskæftiget, fraværsdage pr. fraværsperiode samt fordelinger af fraværsdage og fraværsperioder i forskellige periodeintervaller. FraværsStatistikken er baseret på en stikprøve blandt virksomheder i DA-fællesskabet og omfatter knap 400.000 lønmodtagere.

FraværsStatistikken udkommer hvert år i september og kan købes for 196 kr. Prisen er ekskl. ekspeditionsgebyr, moms og porto. Hvis statistikken købes i abonnement, kan ekspeditionsgebyr på p.t. 25 kr. spares. For køb eller yderligere information kontakt DA Statistik på salg@da.dk.

Virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverorganisation i DA-fællesskabet, bør rette direkte henvendelse til denne organisation for adgang til og information om statistikkerne.