ArbejdsulykkesStatistik

Statistikken over arbejdsulykker måler indikatorerne ulykkesfrekvens og ulykkesfravær for arbejdere og funktionærer på DA-området herunder fordelingen på brancher. Desuden indeholder statistikken detaljerede opgørelser af de enkelte ulykkestilfælde, dvs. opgørelse på arbejdsfunktion, alder på personen, skadens art, skadens årsag, skadet legeme, hvordan skaden skete og fraværets længde i forbindelse med arbejdsulykken.

ArbejdsulykkeStatistikken er frivillig og dækker ca. 15 pct. af beskæftigelsen inden for DA-området. De deltagende virksomheder modtager en virksomhedsstatistik med benchmark mod egen branche og hovedbranche.

ArbejdsulykkesStatistikken udkommer hvert år i september og kan købes for 196 kr. Prisen er ekskl. ekspeditionsgebyr, moms og porto. Hvis statistikken købes i abonnement, kan ekspeditionsgebyr på p.t. 25 kr. spares. For køb eller yderligere information kontakt DA Statistik på salg@da.dk.

Virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverorganisation i DA-fællesskabet, bør rette direkte henvendelse til denne organisation for adgang til og information om statistikkerne.