PersonaleomsætningsStatistik

Personaleomsætning belyser den årlige til- og afgang på DA-området fordelt på brancher, hovedarbejdsfunktioner, alder og region. Brancheopgørelsen er derudover også opgjort på hhv. arbejdere, funktionærer og alle. Publikationen præsenterer også kvartalsvise til- og afgange blandt ansatte på DA-området fordelt på hovedbrancher. Endelig indeholder publikationen typisk et tema, der undersøger et emne nærmere. Emnet i publikationen for 2014 var personaleomsætning på virksomhedsniveau kontra personaleomsætning på arbejdsstedsniveau. Her blev det belyst, hvor stor en del af personaleomsætningen, der stammer fra skift indenfor virksomheden, dvs. mellem arbejdssteder, og hvor stor en del, der stammer fra skift mellem virksomheder.

Virksomheder på DA-området kan rekvirere en virksomhedsspecifik opgørelse, hvis de ønsker det. Denne er udarbejdet som en benchmark statistik.

PersonaleomsætningsStatistikken udkommer hvert år i juni og kan købes for 196 kr. Prisen er ekskl. ekspeditionsgebyr, moms og porto. Hvis statistikken købes i abonnement, kan ekspeditionsgebyr på p.t. 25 kr. spares. For køb eller yderligere information kontakt DA Statistik på salg@da.dk.

Virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverorganisation i DA-fællesskabet, bør rette direkte henvendelse til denne organisation for adgang til og information om statistikkerne.