NetStat

NetStat er et interaktivt værktøj til udtræk fra DA’s årlige StrukturStatistik med kvartalsvis ajourføring af alle lønniveauer. Her finder du time- og månedslønninger inden for DA-området for en lang række detaljerede arbejdsfunktioner opdelt på f.eks. geografi, branche mv. Udover lønniveauer kan du også se årlige stigningstakter for de enkelte grupper. Gennem NetStat får du også adgang til udtræk af fraværsstatistik og endelig har man adgang til alle DA’s publikationer.

For mere information om NetStat se eventuelt denne video: https://player.vimeo.com/external/130072908.hd.mp4?s=eb774b19912363f88f081e27697487f4&profile_id=119

NetStat opdateres flere gange om året. Lønstatistikken opdateres med nye årstal ultimo juni. 1. kvartal opdateres ligeledes ultimo juni, mens 2. kvartal opdateres ultimo august, 3. kvartal opdateres ultimo november og 4. kvartal opdateres ultimo februar. Fraværsstatistik opdateres ultimo september. Adgang til NetStat koster 3.000 kr. om året. Prisen er ekskl. moms. For køb eller yderligere information kontakt DA Statistik på salg@da.dk.

Virksomheder, der er medlem af en arbejdsgiverorganisation i DA-fællesskabet, bør rette direkte henvendelse til denne organisation for adgang til og information om NetStat.