Integration & arbejdsmarkedet, 2001 Rapporten i [PDF]

Indhold

Sammenfatning [PDF]

Kap. 1: Forskydninger i indvandringen

Kap. 2: Integration og arbejdsstyrke

Kap. 3: Ledighed og beskæftigelse

Kap. 4: Indvandrere på overførselsindkomst

Kap. 5: Indvandrernes uddannelsesbaggrund

Kap.6: Efterkommere af indvandrere

Litteraturliste
Resumé Siden begyndelsen af 1980'erne  er antallet af indvandrere og efterkommere i Danmark steget kraftigt. Det har bidraget  til at øge arbejdsstyrken og beskæftigelsen.

Hver anden indvandrer er imidlertid stadig passivt forsørget og uden kontakt med arbejdsmarkedet. 

Mange indvandrere mangler grundlæggende sproglige og uddannelsesmæssige forudsætninger for at komme i beskæftigelse.

Rapporten kortlægger muligheder og barrierer i forbindelse med indvandring og integration af indvandrere på arbejdsmarkedet.

Rapporten kan bestilles hos DA Forlag.

Sammenfatningen kan rekvireres gratis samme sted.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader.