Arbejdsmiljøet, arbejdsgiverne og Europa, 2000 Pjecen i [PDF] Indhold Arbejdsmiljøet internationalt anliggende

Arbejdsmiljøsamarbejdet i EU

Arbejdsmiljøets regulering i EU

Arbejdsmiljøet og Den Sociale Dialog

Arbejdsmiljøagenturet

Arbejdsgiverne (UNICE) og arbejdsmiljøsamarbejdet

Bilag

Pjecen kan rekvireres gratis fra DA Forlag.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader.
LINKS
UNICE