Uddannelse, arbejdsgiverne og Europa, 2. udgave, 2000 Pjecen i [PDF] Indhold De europæiske rammer for uddannelse

En fælles udfordring for Europa

Uddannelse og beskæftigelse

Uddannelse og mobilitet

Uddannelse og kvalitet

Arbejdsmarkedets parter og Europa

EU-programmer

Amsterdam-traktatens bestemmelser vedrørende uddannelse

Adresser og websteder

Litteraturhenvisninger

Pjecen kan rekvireres gratis hos DA Forlag.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader
KONTAKT
Publiceret:
1. juni 2000