Hovskisnovsi holdning til integration Af formand Hans Jensen, LO og adm. direktør Jørn Neergaard Larsen, DA Politikens lederskribent vrænger i tirsdagsavisen ad den nye integrationsaftale mellem Dansk Arbejdsgiverforening, LO, Kommunernes Landsforening og regeringen og konkluderer, at nydanskere i praktik på virksomhederne kan blive "brugt som løntrykkere".

Hvordan flygtninge og indvandrere, der er i et målrettet opkvalificeringsforløb og derefter ansættes på løn- og ansættelsesvilkår, som overenskomstparterne anviser, kan være "løntrykkere", er mere end vanskeligt at forstå.

Sandheden om aftalen er da også, at arbejdsmarkedets parter i samarbejde med regering og kommuner har udviklet en model, der netop skal sikre, at der ikke bliver tale om løntrykkeri. Der er tale om en model, der sætter fokus på at afdække den hurtigste vej for den enkelte til fast arbejde. Det sker ved først at afdække den enkeltes kvalifikationer - eller mangel på samme - og dernæst ansætte personen i en oplæringsperiode, hvor det fastlagte opkvalificeringsforløb gennemføres.

Modellen lægger f.eks. op til, at allerede mens ansøgningen om asyl behandles, kan flygtninge med kvalifikationer, der er mangel på som f.eks. læger, få arbejdstilladelse.

For flygtninge og indvandrere tegnes der et automatisk forløb i tre faser, hvor første fase er et introduktionsforløb. Hvor langt, dette forløb skal være, vil afhænge af, hvor avancerede jobfunktioner, der er tale om, og indvandrerens kvalifikationer. Målet er at gøre praktikperioden så kort som mulig, og lige så snart, at vedkommende kan indgå som en del af virksomhedens arbejdsstyrke, går han eller hun videre til næste fase, hvor den egentlige arbejdspladsoplæring finder sted. Her tager arbejdspladsen over, og den enkelte ansættes på virksomheden. Sideløbende fortsætter danskundervisningen, og virksomheden betaler løn for de timer, hvor der arbejdes.

Sidste fase er ordinær ansættelse, hvor den enkelte indgår på lige fod med alle andre på arbejdsmarkedet.

Politikens hovskisnovski holdning til aftalen kan undre, da det ikke kan være Politiken ubekendt, at integrationen for de mange indvandrere, der er kommet ud på arbejdsmarkedet, faktisk går fornuftigt fremad, men at Danmark er et af de lande, der er dårligst til at få indvandrere ud på arbejdsmarkedet.

Skal integrationen lykkes, må vi hverken falde i den ene grøft, hvor indvandrere bliver brugt som løntrykkere, eller den modsatte, hvor vi stivnakket siger, at hvis indvandrere ikke fra første dag kan leve op til de høje danske løn- og kvalifikationskrav, så kan de bare holde sig væk fra arbejdsmarkedet.

Nu er der indgået en aftale, der anviser en vej imellem de to grøfter, og det er faktisk lige det, vi har gået og manglet.
Bragt i: Politiken, 1. juni 2002.
KONTAKT
Publiceret:
1. juni 2002
LÆS MERE
4-partsaftalen om integration "På vej mod en ny integrationspolitik"