De gymnasiale uddannelser & arbejdsmarkedet, 2002 Rapporten i [PDF] Indhold Indledning og sammenfatning

Kap. 1: Faglige profiler

Kap. 2: Eksamensformer

Kap. 3: Overgang til ungdomsuddannelse

Kap. 4: Overgangsmønstre

Kap. 5: Lærermangel

Kap. 6: Styring og økonomi

Litteraturliste

Bilag
Resumé Siden indførelsen af valggymnasiet i 1988 er der sket en svækkelse af linjeprofilerne i alment gymnasium. Rapporten, "De gymnasiale uddannelser & arbejdsmarkedet", tegner et klart billede af elevernes fravalg af de gymnasiale kernefag på matematisk og sproglig linje. Dette medfører faldende faglig tyngde i undervisningen, hvilket resulterer i mindre studiekompetence og dermed forringede forudsætninger for at påbegynde en videregående uddannelse.

DA mener, at der skal stilles øgede krav til elevernes valgfagssammensætning, så den faglige tyngde styrkes inden for fagområderne.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader.
KONTAKT
Publiceret:
1. marts 2002