ArbejdsMarkedsRapport 1998 Rapporten i [PDF] Indhold Sammenfatning og hovedresultater [PDF]

Kap. 1: Arbejdsstyrken - nu og fremover

Kap. 2: Lediges arbejdsudbud og marginalisering

Kap. 3: Sygefravær

Kap. 4: Arbejdskraftens kvalifikationer

Kap. 5: Danske arbejdsomkostninger i international perspektiv

Kap. 6: Løndannelsen

Kap. 7: Arbejdsløshedsforsikring i 6 europæiske lande

Kap. 8: Rekruttering og ansættelse

Kap. 9: Arbejdsskader og arbejdsmiljø

Kap. 10: Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer [PDF]
Resumé Den private beskæftigelse er steget og har næsten nået niveauet fra opsvinget i midtfirserne.

Fortsat fremgang i den private beskæftigelse er en forudsætning for at løse dansk økonomis grundlæggende problemer med mange offentligt forsørgede, højt skattetryk og stor offentlig gæld. En række barrierer på den danske arbejdsmarked skal imidlertid fjernes, før det kan ske.

Et dynamisk og fleksibelt arbejdsmarked er afgørende for virksomhedernes evne til at skabe vækst og beskæftigelse. Omvendt kan uhensigtsmæssig regulering af arbejdsmarkedet effektivt forhindre, at gode vækstbetingelser omsættes til flere private job.

Rapporten kan bestilles hos DA Forlag.

Sammenfatning og Tal og diagrammer kan rekvireres gratis samme sted.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader.
KONTAKT
Daglig leder af Direktionssekretariatet
Christina Bjørnbak Hallstein
33 38 94 84
cbh@da.dk
Publiceret:
1. maj 1998