HF's studiekompetence bør øges Hf-uddannelsen har for ringe studiekompetence som væsentligste svaghed. Det 2-årige forløb bør fastholdes DA mener:

I forbindelse med den kommende reform af hf bør hf bevare sin fulde studiekompetence sådan, at uddannelsen fortsat kvalificerer generelt til alle videregående uddannelser. Det forudsætter, at uddannelsens reelle studiekompetence øges.

Dette bør ske gennem en højere vægtning af egentlige studierettede fag mod til gengæld en lavere vægtning af de almene fag.

Den ny vægtning skal gøre det muligt at nå et højere slutniveau i blandt andet obligatorisk matematik og engelsk, som begge bør afsluttes på B-niveau mod C-niveau i dag.

Hf's målgruppe bør fortsat være såvel unge som voksne, hvoraf en stor del kommer fra et afbrudt uddannelsesforløb.

For denne gruppe bør hf være et tilbud om en relativ hurtig vej til at opnå studiekompetence til en videregående uddannelse.

Hf-uddannelsens profil bør således tegnes af målgruppen og ved uddannelsens relative korte længde. Herved kan hf være et reelt supplement til de øvrige gymnasiale uddannelser.

Uddannelsens 2-årige længde bør derfor fastholdes.
"Bedre Uddannelser" lægger ikke op til de nødvendige faglige stramninger Skal hf-uddannelsens reelle studiekompetence øges, er det utilstrækkeligt at styrke fagligheden blot gennem "en ny form for faglighed", som det hedder i regeringens handlingsplan Bedre Uddannelser.

Det er derimod nødvendigt at hæve slutniveauet i såvel de obligatoriske som i de valgfrie fag, som blandt andet Evaluerings-gruppen (nedsat af Undervisningsministeriet) også anbefaler.

I dag er hf-uddannelsen formelt ligestillet med de øvrige gymnasiale uddannelser til trods for, at der ikke stilles samme krav til timetal og niveau.

Et 3-årigt hf vil blot forlænge studietiden for mange, hvoraf en stor del allerede har brugt et ekstra år i grundskolen og/eller i et andet ungdomsuddannelsesforløb.

Oprettelse af 3-årigt hf vil således virke modsat regeringens målsætning om at få de unge hurtigere igennem uddannelsessystemet.
Uddannelse
17. september 2002
KONTAKT
LINKS
Evalueringsgruppens anbefalingerRegeringens udspil Bedre Uddannelser