EU-regulering skal skabe vækst og skåne virksomhederne for bureaukrati LO og DA enige om parternes rolle i et udvidet Europa. Fælles oplæg til EU-konventet DA mener:

Det europæiske samarbejde skal gøre Europa til den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden.

Da Danmark er et af de mest regulerede samfund i Europa, er det vigtigt, at EU-reguleringen ikke dræber virksomhederne med mere bureaukrati.

Derfor lægger Dansk Arbejdsgiverforening vægt på, at LO-DA-aftalen Fælles oplæg fra DA og LO til Europas Fremtid præciserer opgavefordelingen og parternes rolle på det sociale og arbejdsmarkedspolitiske område.

Oplægget er hovedorganisationernes vision for det fremtidige europæiske samarbejde.

Det er rettet imod arbejdet i Det Europæiske Konvent, der er i gang med at udarbejde en ny traktat forud for den sandsynlige udvidelse af EU fra 15 til 25 lande.

For DA gælder det om at skabe vækst, beskæftigelse og velfærd gennem fastsættelse af fælles europæiske mål og koordinering af de nationale politikker på det sociale og beskæftigelsesmæssige område.

DA lægger vægt på, at der skabes klarhed over opgaverne på europæisk og nationalt niveau.

Aftalen med LO er meget tilfredsstillende, fordi parterne er enige om, hvordan man kan fastholde håndteringen af arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål, så det ikke kolliderer mellem flere beslutningsinstanser.
Bedre job og fri bevægelighed Fra 2004 udvides EU efter al sandsynlighed fra 15 til 25 lande med en samlet befolkning på mere end 450 mio. borgere.

Som forudsætning for et stort og velfungerende arbejdsmarked er der behov for et enkelt og overskueligt samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter, de nationale parlamenter og EU.

Drivkraften i den videre proces er at
  • skabe flere og bedre job
  • øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft
  • sikre fri bevægelighed for arbejdstagere i EU
EU og internationalt
18. september 2002
KONTAKT
LÆS MERE
Udviklingen i den sociale dialog 1985-2002
LINKS
Fælles oplæg fra DA og LO til Europas fremtid