Kommunerne svigter integrationen Kommunerne svigter deres forpligtelser i integrationsloven DA mener:

Kommunerne lever ikke op til deres forpligtelser i integrationsloven. I mange kommuner får flygtninge og indvandrere ikke det tilbud om aktivering og opkvalificering, som kan være afgørende for, at de kommer ind på arbejdsmarkedet.

Dette er uacceptabelt. Kommunerne har nu haft opgaven i mere end 3 år og bør derfor have de fornødne værktøjer og erfaring til styring af indsatsen.

DA har før sommerferien - sammen med LO og KL - indgået en aftale med regeringen om en styrket integrationsindsats.

De værktøjer, som er udviklet med aftalen, vil kunne forbedre integrationen på arbejdsmarkedet betydeligt i de kommende år.

Aftalen indebærer således, at integrationen fremover skal baseres på forløb, som via faglig og sproglig opkvalificering i tilknytning til virksomhederne, sikrer flygtninge og indvandrere et permanent fodfæste på arbejdsmarkedet.

Dette sker dog kun, såfremt kommunerne lever op til deres forpligtelser overfor flygtninge og indvandrere.

Staten bør derfor sikre, at kommuner fremover løfter de forpligtelser, som de er blevet pålagt i integrationsloven.
10.000 flere indvandrere i arbejde Integrationsministeriets har netop udgivet en status for integrationen af flygtninge og indvandrere og en analyse af kommunernes integrationsindsats.

Integrationen er på rette spor. 10.000 flere flygtninge og indvandrere er kommet i arbejde på et år.

Status for integrationen er dog, at der endnu er et stykke vej, før flygtninge og indvandrere for alvor nærmer sig de øvrige danskere erhvervsdeltagelse.
Arbejdsmarked
23. september 2002
KONTAKT
LÆS MERE
4-partsaftale om integration: Fælles konklusionspapir til "På vej mod en ny integrationspolitik"
LINKS
Årbog om integrationKommunernes aktivering af indvandrere