Flere skal i arbejde Regeringens handlingsplan peger i den rigtige retning. Fortsat brug for reformer Direktør i DA Henrik Bach Mortensen:

Regeringens handlingsplan - Flere i Arbejde - indeholder en række forslag, der kan bidrage til, at flere kommer i arbejde.

DA er specielt tilfreds med, at der endelig tages små skridt til, at det særligt for gifte og samlevende kontanthjælpsmodtagere kan betale sig at arbejde.

Det er helt rigtigt at sammentænke indsatsen for alle ledige - uanset om de modtager kontanthjælp eller understøttelse - så der gælder samme rettigheder og pligter.

Det bør indebære, at der bliver mindre fokus på kvantitet og mere på kvalitet i aktiveringsindsatsen.

Målet må være kortest vej til ordinær beskæftigelse, og her er forslaget om, at man skal påtage sig arbejde, som kan udføres fra første ledighedsdag, et vigtigt element.

DA hilser velkommen, at der nu tages fat på at formindske antallet af aktiveringsordninger.

Men skal virksomhederne for alvor opleve mindre bureaukrati, skal kommunerne og AF koordinere deres virksomhedskontakt langt bedre.

Forslagene, der skal sikre, at andre end AF og kommunerne kan formidle arbejdskraft, stå for aktivering eller jobsøgning efter resultataflønning, er ligeledes skridt i den rigtige retning.

DA finder, at udspillet kun yder et beskedent bidrag til en øget arbejdsstyrke - hvilket regeringen også selv erkender.

Derfor er der brug for flere markante strukturændringer for at sikre virksomhederne den arbejdskraft, de har brug for nu og i fremtiden.

Kun på den måde bliver der råd til at videreudvikle velfærdssamfundet.
Arbejdsstyrken skal øges Regeringen har som mål, at 87.000 flere skal i arbejde inden 2010. Da aldersforskydningen i samme periode vil formindske arbejdsstyrken kraftigt, betyder det, at der skal tages initiativer, der kan få arbejdsstyrken til at vokse med 130.000, hvis målet skal nås. Oplægget Flere i Arbejde i korte træk:
  • vægten og ressourcerne flyttes fra aktivering til formidling og aktiv jobsøgning
  • tæt personlig kontakt hver tredje måned mellem den ledige og jobformidleren
  • et sammentænkt arbejdsmarkedssystem for alle arbejdsmarkedsparate
  • alle arbejdsmarkedsparate omfattes af samme rådighedsregler, sanktionsregler, visitation, kontaktforløb m.m.
  • andre aktører inddrages i arbejdsmarkedsindsatsen med fokus på kortest vej til ordinær beskæftigelse
  • særfordele for dimittender ophæves
  • øget fokus på incitamentsproblemerne for unge, ægtefæller og samlevende kontanthjælpsmodtagere
  • bedre kontrol med a-kassernes og kommunernes rådighedsvurdering
  • oprettelsen af et Beskæftigelsesråd
Arbejdsmarked
24. september 2002
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
LINKS
Regeringens handlingsplan Flere i arbejde