Politikens fordomme aktiveret Af direktør Henrik Bach Mortensen Politikens leder - Aktivering af virksomhederne (25.09.02) - påstår, at virksomhederne nærmest per automatik fyrer medarbejdere ved blot at kigge på medarbejdernes dåbsattest.

Det er en myte og en skadelig fordom at blive ved med at dyrke.

Faktum er, at risikoen, for at ældre lønmodtagere bliver ledige, ikke er større end for andre grupper. Faktisk lever yngre i større risiko for ikke at komme ind på arbejdsmarkedet eller miste jobbet.

Er man imidlertid uden arbejde, så dokumenterer en nylig undersøgelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, at ledige over 50 år lige så ofte som yngre ledige, kommer i arbejde, når de bliver henvist til en jobsamtale af AF.

En ud af tre ledige i aldersgruppen 50 til 54 år, der kommer til en sådan jobsamtale, får jobbet.

Det samme billede tegner sig for aldersgruppen 55 til 59 år, der ofte menes at være den vanskeligste gruppe at hjælpe tilbage på arbejdsmarkedet. Flotte tal i betragtning af, at der typisk anvises to til tre ledige per job.

At ældre, der rammes af ledighed, har sværere ved at komme i arbejde igen, skyldes blandt andet, at ledige 58- og 59-årige ikke bliver søgt aktiveret i samme omfang som tidligere.

En tre år gammel regel gør det - indtil videre - muligt for de regionale arbejdsmarkedsråd at fritage den gruppe for aktivering.

Og da aktiverede ikke tæller med i ledighedsstatistikken, vil ledige, der vælger aktivering fra, blive registreret som ledige.

Det gør, at ledigheden for 58 og 59-årige har været kraftigt stigende. Ganske enkelt, fordi systemet tilbyder en bestemt gruppe ledige muligheden for de facto at lade sig pensionere på dagpenge.

Signalet er altså, at det er acceptabelt, at arbejdsdygtige ikke står til rådighed.

Det er et forkert signal fra systemets side og uacceptabelt, at man ikke ønsker at bruge de nødvendige ressourcer på at hjælpe visse ledige tilbage i arbejde.

Politiken skriver videre i lederen, at "der ikke er grund til at straffe dem (ældre ledige) med aktivering."

Aktivering er ikke tænkt som nogen straf. Aktivering er et middel til at hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Ikke et mål i sig selv.

Lederens tilgang til ældres ledighed er forstemmende forkert, med mindre man altså mener, at det gælder om at hjælpe ledige ud af arbejdsmarkedet på de mest fordelagtige vilkår.

Fokus må være, hvordan man bedst muligt hjælper flest muligt ind på arbejdsmarkedet.

Og det er ikke kun et spørgsmål om tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft ud fra virksomhedernes behov.

Det er en vital udfordring for hele samfundet. Skal dansk økonomi holde sig sund, og skal velfærden bevares, så gælder det om at få flere i arbejde og gøre det attraktivt at arbejde mere og blive længere på arbejdsmarkedet.
Bragt i: Politiken den 1. oktober 2002
KONTAKT
Publiceret:
1. oktober 2002