Aftale om "Flere i arbejde" Direktør i DA Henrik Bach Mortensen:

Det politiske forlig om - "Flere i arbejde" - indeholder en række gode forslag, der kan bidrage til, at flere kommer i arbejde og at virksomhederne kan få den arbejdskraft de har brug for.

Der er særligt grund til at glæde sig over det brede forlig, der er opnået. Det skaber stabilitet på det danske arbejdsmarked.

DA havde gerne set, at forliget på en række områder var blevet strammere - det gælder særligt rådighedsreglerne og incitamenterne til at påtage sig arbejde.

DA er specielt tilfreds med, at der endelig tages skridt til, at det i højere grad kan betale sig at arbejde for kontanthjælpsmodtagere.

Det er helt rigtigt at sammentænke indsatsen for alle ledige - uanset om de modtager kontanthjælp eller arbejdsløshedsdagpenge - så der gælder samme rettigheder og pligter.

Aftalen indebærer desuden, at der bliver mindre fokus på kvantitet og mere på kvalitet i aktiveringsindsatsen. Det er et helt nødvendigt skridt.

Målet må være kortest vej til ordinær beskæftigelse, og her er forslaget om, at man fra første ledighedsdag skal påtage sig alt arbejde, man kan udføre, et vigtigt element. Tilsvarende er klare sanktionsregler ved at sige nej til at arbejde et godt initiativ.

DA hilser velkommen, at der nu tages fat på at formindske antallet af aktiveringsordninger. Næste skridt må være, at kommunerne og AF koordinerer deres virksomhedskontakt langt bedre.

Forslagene, der skal sikre, at andre end AF og kommunerne kan formidle arbejdskraft, stå for aktivering eller jobsøgning efter resultataflønning, er ligeledes skridt i den rigtige retning.

DA finder, at aftalen primært bidrager til at nedbringe ledigheden. Det er i sig selv positivt, men der er brug for, at næste skridt i strukturreformerne bidrager til at øge arbejdsstyrken.

Kun på den måde bliver det muligt at sikre virksomhederne den nødvendige arbejdskraft og råd til at videreudvikle velfærdssamfundet.
Arbejdsstyrken skal øges Regeringen har som mål, at 87.000 flere skal i arbejde inden 2010. Da aldersforskydningen i samme periode vil formindske arbejdsstyrken kraftigt, betyder det, at der skal tages initiativer, der kan få arbejdsstyrken til at vokse med 130.000, hvis målet skal nås. Oplægget "Flere i arbejde" i korte træk:
  • vægten og ressourcerne flyttes fra aktivering til formidling og aktiv jobsøgning
  • tæt personlig kontakt hver tredje måned mellem den ledige og jobformidleren
  • et sammentænkt arbejdsmarkedssystem for alle arbejdsmarkedsparate
  • alle arbejdsmarkedsparate omfattes af samme rådighedsregler, sanktionsregler, visitation, kontaktforløb m.m.
  • andre aktører inddrages i arbejdsmarkedsindsatsen med fokus på kortest vej til ordinær beskæftigelse
  • nyberegning for dimittender først efter 26 uger
  • øget fokus på incitamentsproblemerne for unge, ægtefæller og samlevende kontanthjælpsmodtagere
  • bedre kontrol med a-kassernes og kommunernes rådighedsvurdering
  • oprettelsen af et Beskæftigelsesråd
Arbejdsmarked
7. oktober 2002
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
LINKS
Beskæftigelses- ministeriets pressemeddelelseBeskæftigelses- ministeriets temasider