Misvisende konklusioner Konklusioner i ny bog giver et misvisende billede af beskæftigelsesindsatsen over de sidste 10 år DA mener:

Mange af de forhold, der undersøges i bogen "Marginalisering og velfærdspolitik - Arbejdsløshed, jobchancer og trivsel" fra Aalborg Universitet, har tidligere været genstand for forskeres analyser.

Bogen bringer ikke afgørende nyt frem.

For mange kan det ikke betale sig at arbejde, hvorfor økonomiske incitamenter naturligvis har betydning for, om ledige kommer i arbejde.

Det er ikke der blevet rokket ved med bogen fra Aalborg Universitet.
Baggrund: Bogen "Marginalisering og velfærdspolitik - Arbejdsløshed, jobchancer og trivsel" fra Aalborg Universitet er i den offentlige omtale blevet udlagt sådan, at den grundlæggende sår tvivl om de bærende elementer i de seneste 10 års arbejdsmarkedspolitik.

Forfatterne til bogen har bl.a. afvist, at de lediges økonomiske incitamenter, jobsøgning og kvalifikationer er af større betydning for de lediges jobchancer.

Som det fremgår af vedhæftede gennemgang af dele af bogen, giver undersøgelsens resultater ikke anledning til at drage disse konklusioner.
Arbejdsmarked
24. oktober 2002
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LÆS MERE
Notat om Marginalisering og Velfærdspolitik