OECD-rapport maner til eftertanke Danmark opnår kun en gennemsnitlig placering i OECD-rapporten Education at a Glance 2002 DA mener:

OECD's øjebliksbillede af uddannelsessituationen i et stort udsnit af verdens lande bør også i år give anledning til eftertanke.

Det billede, der præsenteres af Danmark, er ikke tilfredsstillende.

Danmark bruger 8,1 pct. af bruttonationalproduktet på uddannelse, hvilket er det højeste niveau blandt de lande, der indgår i OECD's analyser.

Men vi har fortsat en grundskole, der ikke formår at give alle unge et tilfredsstillende færdighedsniveau.

Det medfører, at restgruppen - andelen af befolkningen, der ikke opnår en uddannelse efter grundskolen - også er større end gennemsnittet.

Det er stærkt bekymrende, at de unges færdigheder og motivation efter grundskolen ikke rækker til, at de siden opnår en erhvervskompetencegivende uddannelse.

OECD's analyser viser endvidere, at andelen af unge danskere, der har en kort eller mellemlang videregående uddannelse, er lidt mindre end blandt deres forældres generation.

Samtidig har kun 8 pct. af befolkningen herhjemme en akademisk uddannelse, hvilket placerer Danmark i bunden af analyserne sammen med Portugal, Tyrkiet og Østrig.

Til gengæld har Danmark det højeste niveau for deltagelse i voksen- og efteruddannelse.
Kort om rapportens konklusioner:
  • danske grundskoleelevers færdigheder i læsning, matematik og naturvidenskab er gennemsnitlig
  • Danmark har et højt udgiftsniveau til folkeskolen
  • 86 pct. af de 25-34-årige i Danmark har minimum en ungdomsuddannelse
  • kun 8 pct. af danskerne har en lang videregående uddannelse
  • relativt få danskere vælger en teknisk/naturvidenskabelig uddannelse
  • Danmark hører til blandt de dårligste lande til at give indvandrere og efterkommere tilstrækkelige læsefærdigheder
  • Danmark bruger 8,1 pct. af bruttonationalproduktet på uddannelse - den højeste andel i undersøgelsen
Uddannelse
30. oktober 2002
LINKS
OECD-rapporten Education at a Glance 2002